رونمایی لکسوس RX

روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه همراه با ضیافت افطار در

نمایندگی قناد 

مراسم رونمایی از خودروی  لکسوس RX200t

با حضور گرم همشریان و مشتریان برگزار شد

 

 

تیم تحریریه 14:46 ژوئن 25th, 2017